WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży od momentu swojego powstania zajmuje się koordynowaniem wymian międzynarodowych. Dzięki środkom pozyskanym przez Fundację co roku organizowanych jest szereg wymian szkolnych i pozaszkolnych, które pozwalają mieszkańcom Chełmna poznać obyczaje i tradycję innych narodów, a obcokrajowcom dają możliwość poznania polskiej kultury i historii naszego pięknego miasta.
Wymiany międzynarodowe w 2016 roku
Spotkanie koordynatorów wymian międzynarodowych

W dniach 12-13 marca 2016 r. odbyło się w Chełmnie spotkanie koordynatorów wymian międzynarodowych miast partnerskich z Chełmna, Hann-Münden (Niemcy) i Letovic (Czechy). Celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów oraz wymiana doświadczeń w zakresie organizacji przedsięwzięć wielokulturowych.

Podczas spotkania koordynatorzy zaprezentowali swoje projekty wymian międzynarodowych. Czesi przedstawili wymiany z Polską, Niemcami, Węgrami, Słowacją i Chorwacją, a goście z Hann. Munden partnerstwa z Polską, Izraelem i Francją. Zaprezentowane zostały również możliwości pozyskiwania środków finansowych na spotkania międzynarodowe ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Czesko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz programów Unii Europejskiej. Jednym z punktów programu było omówienie wspólnych przedsięwzięć w roku 2016 i planowanych na rok 2017 projektów związanych z obchodami jubileuszów 25-lecia podpisania partnerstwa między Chełmnem i Hann. Műnden oraz 5-lecia partnerstwa między Chełmnem a Letovicami. Wizycie towarzyszyło zwiedzanie chełmińskich szkół, spotkania z przedstawicielami władz miasta i organizacji pozarządowych.

Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Gminę Miasto Chełmno.

ZS nr 1 w Chełmnie
Grotefend-Gymnasium Münden

Od 4 kwietnia 2016 r. w Chełmnie gościła grupa 14 uczniów Stadtisches Gymnasium Gevelsberg wraz z opiekunami. Młodzież z Niemiec wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 do 11 kwietnia realizowała projekt „Freedom made in Poland”. Młodzież brała udział we wspólnej pracy projektowej, zajęciach lekcyjnych, rekreacyjno-sportowych oraz wyjazdach do Torunia i Gdańska.

Podczas pobytu w Polsce uczniowie włączyli się do kampanii „#2gether4more - 25 lat PNWM” , upamiętniającej jubileusz 25-lecia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, mającej na celu pokazanie, że współpraca Polaków i Niemców jest w stanie przynieść dużo pożytecznego. W ramach akcji w Chełmie młodzież uczestnicząca w wymianie zrealizowała w Przedszkolu „Brzdąc” zajęcia z języka niemieckiego. Wspólne zajęcia, wycieczki, wypiekanie pierników, budowanie instrumentów i muzykowanie przyczyniły się do zacieśniania kontaktów polsko-niemieckich. Ogromną wartość miał również pobyt w rodzinach, gdzie nasi niemieccy sąsiedzi, mieszkając u swoich rówieśników, mogli doświadczyć polskiej gościnności.

Projekt dofinansowany został ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Gminy Miasta Chełmna.

ZS CKP Grubno
BBS Hann Münden

W kwietniu po raz kolejny Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie gościło grupę z partnerskiej szkoły w Hann. Münden. Tematem przewodnim tegorocznej wymiany był „Wielki i Mały Kraków”. Obie grupy zostały zabrane w sentymentalną podróż historyczną do dwóch pięknych polskich miast – Krakowa i Chełmna.

Dzięki wspólnym zajęciom umożliwione zostało zapoznanie się i rozszerzanie integracji pomiędzy młodzieżą z Polski i Niemiec. Projekt pod nazwą: „Wielki i Mały Kraków” rozbudził w młodzieży zamiłowanie do historii, zwiększył wiedzę na temat historii polskich miast, rozwinął kreatywność, budował szacunek wobec innych narodów, promował ziemię chełmińską oraz pomógł w nawiązaniu długofalowej współpracy ze szkołą w Hann. Münden. Już dziś młodzież odlicza dni do rewizyty, która będzie miała miejsce za rok, w kwietniu 2017 roku.

Projekt dofinansowany został ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Gminy Miasta Chełmna.Wymiany międzynarodowe w 2015 roku
Wymiany międzynarodowe w 2014 roku
Wymiany międzynarodowe w 2015 roku


ZS nr 1 w Chełmnie
Grotefend-Gymnasium Münden

W celu realizacji projektu „Przyjaźń poprzez muzykę" w dniach 18-25 marca 2015 r. w Chełmnie gościła grupa 12 uczniów Stadtisches Gymnasium Gevelsberg wraz z opiekunami. Młodzież z Niemiec zakwaterowana została w domach swoich polskich rówieśników. Uczniowie uczestniczyli m. in. we wspólnych zajęciach muzycznych, poznawali tradycje regionalne w gospodarstwach agroturystycznych w Gzinie i uczyli się polskich tańców narodowych.

W programie wymiany znalazły się również wyjazdy do Torunia i Gdańska oraz zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół Nr 1 w Chełmnie. Pobyt w Polsce wypełniony był wspólnymi grami, zabawami i spotkaniami integracyjnymi, które przyczyniły się do zdobycia wiedzy o tradycjach obu państw oraz poznania języka i kultury kraju sąsiada.

Projekt dofinansowany został ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Gminy Miasta Chełmna.


Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze”
Manilvia

W celu nawiązania współpracy z zespołem folklorystycznym z Manilvy, Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” w dniach 6 - 12.04.2015 gościł w Hiszpanii. Wyjazd umożliwił wymianę dorobku artystycznego między zespołami, w szczególności w dziedzinie folkloru narodowego obu państw. Podczas wizyty w Manilvie odbyły się prezentacje programów opartych na tańcach ludowych, korowody, koncerty oraz spotkania integracyjne dla dzieci z nauką zabaw ludowych pochodzących z danego kraju.
ZS CKP Grubno
BBS Hann Münden

Uczniowie szkoły Berufsbildende Schulen Münden zaprosili w dniach 16-23 kwietnia 2015 do Niemiec swoich rówieśników z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie. Projekt pod nazwą „25 lat upadku Muru Berlińskiego…" miał na celu przybliżyć historię zjednoczenia Niemiec.

Podczas wymiany uczniowie zwiedzili m. in. Muzeum Graniczne Sorge w Harz i Centralę Stasi w Lipsku. Zaplanowano także pobyt w rodzinach, dzięki czemu młodzież z Polski miała okazję poznać obyczaje niemieckich rodzin. Efektem końcowym projektu było przygotowanie przez uczniów referatów na temat upadku Muru Berlińskiego, z punktu widzenia obu krajów.

Zadane dofinansowane zostało ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Gminy Miasta Chełmna.

Gimnazjum nr 2 w Chełmnie
ZŠ Letovice

Dzięki współpracy Chełmińskiego Domu Kultury z Gimnazjum Nr 2 w Chełmnie i Základní Škola Letovice powstał projekt „Czesi i Polacy - młodzi obywatele Unii Europejskiej”. Głównym celem zadania było ukazanie młodym ludziom mechanizmów demokratycznych w Polsce i w Czechach oraz pobudzenie wśród młodzieży aktywności obywatelskiej.

W pierwszym etapie projektu młodzież z Letovic przyjechała do Chełmna, gdzie uczniowie wzięli udział w obchodach Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zwiedzili szkołę, spotkali się z Burmistrzem i radnymi Rady Miasta Chełmna oraz Młodzieżową Radą Miasta. Podczas wspólnego wyjazdu do Torunia zwiedzili Urząd Marszałkowski i Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/1276/goscie-z-chelmna-i-letovic

6 maja grupy wraz z opiekunami pojechały do Letovic. Uczniowie poznali szkołę i urząd miasta w Letovicach, wzięli udział w uroczystościach 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz zwiedzili Ołomuniec i zamek Bouzov.

Wymianie towarzyszyły liczne spotkania integracyjne, podczas których młodzież redagowała wspólną gazetkę i tworzyła prezentację na temat podobieństw i różnic demokracji w Polsce i Czechach.

Projekt dofinansowany został ze środków Gminy Miasta Chełmna.


ZS nr 1 w Chełmnie
Grotefend-Gymnasium Münden

Na przełomie maja i czerwca w Grotefend gościła grupa 12 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Chełmna. Spotkanie w Niemczech było kontynuacją wymiany rozpoczętej w Chełmnie, w marcu tego roku. Młodzież niemiecka oprowadziła kolegów z Polski po Hagen, Bonn, Kolonii, Oberhausen i Witten.

W ramach zadania uczniowie z Polski poznali bogaty w historię i pełen zabytków region, w którym mieszkają ich przyjaciele, uczestniczyli w lekcjach w Grotefend-Gymnasium Münden oraz mieszkając u swoich rówieśników mieli okazję spotkać się i poznać obyczaje niemieckich rodzin. Najwięcej emocji wywołała wizyta w Gasometer, gdzie wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem instalacji świetlnej.

Projekt dofinansowany został ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Gminy Miasta Chełmna.

XVI Międzynarodowe Spotkania z Folklorem
„Barwy Folkloru w Mieście Zakochanych”

W dniach 11-12 lipca 2015 roku w Chełmnie odbyły się Międzynarodowe Spotkaniami z Folklorem „Barwy Folkloru”. Na scenie ustawionej na rynku mieszkańcy Chełmna i turyści mogli podziwiać polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne. Podczas Festiwalu zaprezentowały się grupy z Mołdawii, Bośni, Rosji, Czech, Białorusi i Polski.

Festiwalowi towarzyszył kiermasz sztuki ludowej, rzemiosła i potraw regionalnych. Dodatkową atrakcja były barwne korowody zespołów ulicami miasta, którym towarzyszyły kapele ludowe. Nasi goście uświetnili swoim śpiewem również Mszę św. w najpiękniejszej świątyni Chełmna - Kościele pw. WNMP.

Zespoły zagraniczne gościły w Chełmnie już od środy 8 lipca. Podczas licznych spotkań integracyjnych, grupy poznawały kulturę i zwyczaje danego kraju, zwiedziły Chełmno i Toruń, uczestniczyły też w Spotkaniach Artystycznych w Nowem. Organizatorami tegorocznej edycji Festiwalu był Chełmiński Dom Kultury, Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży oraz Zespół Pieśni i Tańca Pomorze.

Projekt dofinansowano ze środków Gminy Miasto Chełmno oraz Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

Orkiestra Dęta ChDK
Musikverein Unlingen e.V.

Na zaproszenie Musikverein Unlingen e.V, od 23 do 28 lipca 2015 roku Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu brała udział w Festiwalu Orkiestr Dętych w Unlingen / Niemcy / w ramach święta Annafest '2015. Tegoroczny festiwal był największym wydarzeniem kulturalnym w Unlingen. Wraz z orkiestrą chełmińską udział brały też orkiestry niemieckie.

W ramach projektu nasz zespół uczestniczył w nocnym koncercie galowym, a już dnia następnego w godzinach rannych wraz z orkiestrą dętą z Unlingen zaprezentował się podczas Mszy Świętej Polowej. Niezapomnianym przeżyciem był z pewnością wyjazd orkiestry z Chełmna nad Jezioro Bodeńskie - jeziora u podnóża Alp, na pograniczu Niemiec, Austrii i Szwajcarii, trzecim pod względem wielkości w Europie środkowej.

W trakcie pobytu muzycy mieli możliwość zapoznania się z kulturą niemiecką, tradycyjnymi potrawami tamtego regionu, nawiązania kontaktów muzycznych i towarzyskich. Członkowie orkiestry mieszkali u zaprzyjaźnionych rodzin. Projekt został dofinansowany przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Gimnazjum Nr 1
Werra Realschule

We wrześniu do Chełmna przyjechała grupa uczniów z Werra - Realschule w Hann. Munden, aby wspólnie z młodzieżą z Gimnazjum Nr 1 w Chełmnie zrealizować projekt wymiany międzynarodowej. Uczniowie razem zwiedzili Chełmno, Gdynię, Gdańsk i Toruń, uczestniczyli w lekcjach oraz pracowali nad projektem „Wielcy Polacy i Niemcy, z których jesteśmy dumni”.

Zaplanowano także całodzienny pobyt w rodzinach, aby młodzież z Niemiec miała okazję spotkać i poznać obyczaje polskich rodzin.

Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Gminę Miasto Chełmno.

We Unit the People of Europe
Letovice

Miasto Chełmno zaproszone zostało do udziału w projekcie „We Unit the People of Europe”, realizowanym przez partnerskie miasto Letovice. Zadanie ma na celu bliższe poznanie się ludzi mieszkających w Unii Europejskiej. W projekcie wezmą udział delegacje z Polski (Chełmno), Czech, Niemiec, Węgier, Słowacji i Chorwacji. Realizacja zadania ma na celu poznanie problemów życia innych narodów. Będzie to też okazja do spotkania mieszkańców miast partnerskich, przedstawienia swojego miasta i kultury. Podczas wizyty odbędzie się podpisanie umowy o współpracy Letovic z miastem Budapest – Köbanya. Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej, programu „Europa dla obywateli”.
Konferencja
„Szkolna wymiana polsko-niemiecka na terenie ziemi chełmińskiej”

W dniu 15 października 2015 r. Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży zorganizowała konferencję „Szkolna wymiana polsko-niemiecka na terenie ziemi chełmińskiej – wymiana dobrych praktyk”. Celem konferencji było przedstawienie wymian międzynarodowych, które odbywają się w szkołach powiatu chełmińskiego i świeckiego, pogłębienie współpracy w zakresie organizacji wymian, nawiązanie kontaktów oraz zainicjowanie wspólnych projektów.

Głównym prelegentem konferencji był pan Jarosław Brodowski - Kierownik Referatu Wspierania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, który przedstawił działalność PNWM, możliwości finansowania i praktyczne aspekty organizacji wymian.

Na konferencję zaproszone zostali przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatu chełmińskiego i świeckiego. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób. Swoimi doświadczenia z realizacji wymian w postaci prezentacji przedstawiły: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Liceum i Gimnazjum Chełmińskie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu, Gimnazjum Nr 1 im. Akademii Chełmińskiej, Gimnazjum Nr 2 im. T. Kościuszki w Chełmnie, Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Świeckiej , Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie oraz Stowarzyszenie Kultury Ludowej „Kundzia”.

W podsumowaniu spotkania pan Jarosław Brodowski podkreślił, że w Chełmnie jest sprzyjający klimat dla realizacji wymian szkolnych i pozaszkolnych. W szczególności Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży oraz duża ilość zaangażowanych osób ze szkół i innych organizacji stanowią ogromny potencjał dla rozwoju współpracy międzynarodowej.

Konferencja dofinansowana została przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Różne kultury, jedno serce – razem ku Europie

Przedmiotem wymiany był przyjazd 4 grup z Rosji i Białorusi. Projekt miał na celu pokazać uczestnikom z tych krajów, jak wygląda życie w Unii Europejskiej, pokazać korzyści płynące z otwarcia się na Zachód i pokojowej współpracy ponad podziałami i granicami.

Uczestnicy projektu zwiedzili Chełmno, Toruń, Gdański i Malbork oraz promowali własną kulturę prezentując swój kraj i tradycje społeczności lokalnej.

Projekt dofinansowany został przez Gminę Miasto Chełmno.
Wymiany międzynarodowe w 2014 roku


ZS CKP Grubno
BBS Hann Münden

W dniach 23 – 30 kwietnia 2014 r. w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży gościli uczniowie szkoły Berufsbildende Schulen Münden. Młodzież uczestniczyła w projekcie wymiany międzynarodowej z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.

Podczas pobytu uczniowie zwiedzili szkołę i internat w Grubnie, poznali historię Chełmna oraz odbyli wycieczki do Sopotu, Gdańska i Torunia. Czas wizyty w Polsce wypełniony był grami zespołowymi i spotkaniami integracyjnymi, dzięki którym młodzież miała możliwość wymiany doświadczeń oraz poznania języka i kultury kraju sąsiada. Rewizyta uczniów ze szkoły w Grubnie będzie miała miejsce w BBS Hann Münden w kwietniu 2015 roku.

Projekt dofinansowany został ze środków Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Gminy Miasta Chełmna i Starostwa Powiatowego w Chełmnie.


ZS nr 1 w Chełmnie
Grotefend-Gymnasium Münden

Od środy - 23 kwietnia 2014 r. rozpoczęła się w Chełmnie polsko-niemiecka wymiana uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Grotefend Gymnasium. Spotkanie jest kontynuacją ponad dwudziestoletniej współpracy szkół w Chełmnie i Hann. Münden. W wymianie, która dofinansowana została przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Gminę Miasto Chełmno uczestniczyło 18 Polaków i 18 Niemców.

Młodzież z Hann. Münden zakwaterowana została do 30 kwietnia w domach swoich polskich rówieśników. Program wymiany obejmował wspólne prace projektowe, wycieczki, m. in. do Torunia i Gdańska oraz zajęcia lekcyjne. Wspólne gry, zabawy i prace projektowe przyczyniły się do zdobycia wiedzy o kulturze obu państw oraz zacieśnienia przyjaźni polsko-niemieckich.

Orkiestra Dęta ChDK
Musikverein Unlingen e.V.

Od 5 czerwca 2014 roku Chełmno gościło młodzież z Unlingen /Niemcy/ - członków Musikverein Unlingen e.V. Grupa gościła w Chełmnie na zaproszenie Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury i Stowarzyszenia Kulturalnego PUZON w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. Spotkanie muzyków stało się możliwe dzięki dofinansowaniu przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży i Gminę Miasto Chełmno.

Podczas pobytu młodzież z Unlingen zwiedziła nasze miasto, zapoznając się z jego historią i tradycjami. Młodzi muzycy z Chełmna i Niemiec zwiedzili Gdańsk i Westerplatte. Zaplanowano też wspólne koncerty i zabawy, m.in. naukę polskich tańców narodowych, które przybliżyli członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Pomorze. Zespół z Niemiec wystąpił też gościnnie podczas XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Chełmnie. Pobyt w Polsce grupa z Unlingen zakończyła 10 czerwca.

Grotefend-Gymnasium Münden
ZS nr 1 w Chełmnie

19 czerwca 2014 r. grupa 16 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie wyjechała do Niemiec, aby spotkać się z uczniami Grotefend-Gymnasium Münden. Podczas wspólnych spotkań i wyjazdów młodzież miała możliwość poznania niemieckich zwyczajów, kultury oraz życia codziennego. Pobyt uczniów w Hann. Münden zakończył się 26 czerwca i możliwy był dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Gminy Miasta Chełmna.Zespół Tańca Ludowego Kundzia
Zespół Folklorystyczny Wierasok

Na początku lipca w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży gościliśmy zespół folklorystyczny „Wierasok” z Białorusi. Grupę tworzą uczniowie szkoły średniej w Molotkowiczach, rejon piński, obwód brzeski. Zespół został stworzony w 2006 roku. Jego nazwa oznacza „mały wrzos”, w odróżnieniu od zespołu dorosłego „Wieras” - czyli „wrzos” - działającego w tym samym mieście.

W zespole występują uczniowie w wieku od 11 do 17 lat. Członkowie zespołu wiele czasu poświęcają poszukiwaniom i zapisom narodowych pieśni, melodii, tańców i obrzędów. Oprócz zajmowania się tańcami ludowymi i obrzędami, członkowie zespołu samodzielnie wyrabiają kostiumy, z szacunkiem do tradycji i miejsca w którym mieszkają. W czasie wolnym zajmują się sztuką dekoracyjno-użytkową oraz miejscową kuchnią. Od samego początku istnienia zespołem kieruje Liubow Nikolajewna Oleszko, nauczycielka fizyki i matematyki, a obecnie pedagog nauczania uzupełniającego. Kierownik samodzielnie wyrabia kostiumy sceniczne, zajmuje się haftem, dziewiarstwem i tkactwem. Członkowie zespołu stale znajdują się w poszukiwaniach twórczych, zajmują się promocją etnografii i kultury swojego regionu. Nauczyli się już około 20 tańców ludowych. Obecnie zespół pracuje nad nowym programem.

Wierasok dotarł do Chełmna na zaproszenie Zespołu Tańca Ludowego Kundzia. Oprócz wspólnych zajęć i zabaw młodzież uczestniczyła w wycieczkach do Grudziądza, Torunia oraz Trójmiasta. Młodych Białorusinów mogliśmy także ujrzeć podczas występów scenicznych. Pobyt zespołu został dofinansowany ze środków Gminy Miasto Chełmno.
Zespół Tańca Ludowego Kundzia
Zespół Tańca Janowcy / Zespół Poleszuki

Białoruskie zespoły „Janowcy” i „Poleszuki” przebywały w Chełmnie w dniach 24-29 lipca 2014 r. Obie grupy przyjechały do Polski na zaproszenie Zespołu Tańca Ludowego Kundzia. Pobyt grup upłynął na występach, spotkaniach integracyjnych oraz na zwiedzaniu atrakcji regionu. Białorusini zwiedzili m. in. Gdańsk, Toruń oraz Malbork.

Ludowy Zespół Tańca JANOWCY

Od pierwszych dni swojego istnienia ludowy zespół tańca „Janowcy” dał się poznać jako samodzielny, zorganizowany i kreatywny zespół. Wysoki poziom wykonawczy, wysmakowany dobór repertuaru i oryginalny sposób prezentacji utworów koncertowych, to główne przyczyny niebywałej popularności zespołu nie tylko na scenicznych deskach miasta i regionu, ale także na świętach i festiwalach obwodowego i międzynarodowego szczebla. Wśród owych festiwali – Międzynarodowy kulinarny festiwal „Motolskie przysmaki”, regionalne święto „Folklor bez granic”, międzynarodowe festiwale i święta w Polsce, Francji, Niemczech i innych krajach. Na dzień dzisiejszy liczba członków ludowego zespołu tańca „Janowcy” to 29 osób – grupa choreograficzna, 6 osób – grupa instrumentalna. Inscenizacją utworów choregoraficznych zajmuje się baletmistrzyni Irina Kotina. Kierownikiem grupy orkiestrowej jest Iwan Zasymowicz. Repertuar zespołu tanecznego stale wzbogaca się o nowe, wyraziste i kolorowe inscenizacje. Artyści zespołu szczodrze obdarzają widza swoim wyróżniającym się talentem oraz ciepłem swoich serc. Stworzeniu niepowtarzalnego wrażenia sprzyja nie tylko repertuar, ale i współczesne, umiejętnie dobrane barwne kostiumy sceniczne.


Zespół Muzyki i Pieśni Ludowej Republiki Białoruś POLESZUKI

Zasłużony amatorski zespół muzyki i pieśni ludowej Republiki Białoruś „Poleszuki” swoją działalność rozpoczął w 1988 roku, przy Iwanowskim Miejskim Domu Kultury. Od pierwszych dni istnienia zespołu jego kierownikiem była Ludmiła Kasperowicz, od marca 2013 roku kierownikiem zespołu jest Iwan Zasymowicz. W 1990 roku zespołowi „Poleszuki” nadano zaszczytne miano „narodowy”, a w 2004 roku miano „zasłużonego amatorskiego zespołu Republiki Białoruś”. Podstawowym kierunkiem działalności zespołu jest popularyzacja i propagowanie twórczości ludowej poleszuków. W sercach członków zespołu płonie wielka miłość do pieśni i muzyki ludowej, płonie nieugaszone pragnienie zachować i rozwijać dziedzictwo kulturowe Polesia, oryginalną melodykę muzyki ludowej, cechy szczególne jej dorobku muzycznego. Wszystko to podkreśla indywidualny charakter tak samego zespołu, jak i jego działalności. W składzie zespołu jest 16 osób, w tym duety, grupy wokalne, zespół instrumentalny, które samodzielnie mogą proponować widzom obejrzenie swoich programów koncertowych. Zasłużony amatorski zespół Republiki Białoruś „Poleszuki” wiele razy uczestniczył w programach telewizyjnych tak obwodowych, jak i krajowych. Podstawę repertuaru zespołu tworzą opowieści ludowe z elementami zabaw, właściwe dla regionu poleskiego. Wszystkie utwory cieszą się ogromną popularnością tak wśród mieszkańców iwanowskiego regionu, jak i daleko za jego granicami.

Pobyt zespołów został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Chełmna.
Zespół Tańca Ludowego Kundzia
Zespół „Polonia Douai”

W dniach 31.07 – 05.08 członkowie zespołu "Polonia Douai" - łącznie 54 osoby, przebywały w Chełmnie, aby poprzez spotkania integracyjne, wycieczki oraz wspólne występy poznawać lepiej tradycję i kulturę naszego regionu. Grupa przyjechała z miasta Douai we Francji. Zespół powstał w 1984 roku jako odtworzone pod nazwą "Krucjata" - Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom. W 1988 r. następuje zmiana nazwy na "Polonia Douai".

Celem zespołu od początku było propagowanie polskiego folkloru i tradycji, nie zapominając o własnym folklorze. Zespół również jednoczy w miłości do folkloru różne grupy wiekowe, od dzieci do dorosłych. Co ważne, cała organizacja "Polonia Douai" to nie tylko grupa taneczna, to również grupa chóralna, kapela, cały sztab pracowników technicznych, kierownicy artystyczni i choreografowie. Repertuar początkowo skupiał się na 5 tańcach (krakowiak, oberek, polonez, mazur, kujawiak), jednak obecnie zespół ma o wiele większy repertuar tańców z różnych regionów całej Polski, wykonywanych w autentycznych strojach ludowych każdego regionu.

Zespół można było podziwiać podczas Festiwalu „Fathers’ Village” w dniu 1 sierpnia na scenie Kinoteatru Rondo.

Wymiana została dofinansowana ze środków Gminy Miasta Chełmna.

Zespół Tańca Ludowego Kundzia
„Jaryca” i „Mużyki” z Białorusi

Na początku września, w ramach wymiany międzynarodowej z Zespołem Tańca Ludowego „Kundzia” do Chełmna przyjechali członkowie Zespołu Pieśni Ludowej „Jaryca” oraz Zespołu Pieśni Ludowej „Motolskie Mużyki”z miasta Motol, rejon piński, obwód brzeski, na Białorusi. Zespoły w swoim programie występów na terenie powiatu przedstawiły białoruskie, rosyjskie i ukraińskie pieśni ludowe, utwory białoruskich i rosyjskich twórców, oraz pieśni regionu Polesia.
Gimnazjum Nr 1
Werra Realschule

W dniach 17 – 25 września 2014 r. młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Chełmnie uczestniczyła w projekcie wymiany międzynarodowej z uczniami Werra Realschule w Hann. Münden.

Podczas pobytu uczniowie brali udział we wspólnych wyjazdach do Hanoveru i Getyngi, gdzie poznali główne atrakcje turystyczne, zapoznali się z historią i społeczno-kulturową specyfiką obu miast. Oprócz tego młodzież uczestniczyła we wspólnych lekcjach, w grach i zabawach przygotowanych przez zespół prowadzący. Rewizyta uczniów Werra Realschule będzie miała miejsce w Chełmnie we wrześniu 2015 roku.

Projekt dofinansowany został ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Gminy Miasta Chełmna.

Wykonanie: A. Nowak