WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży od momentu swojego powstania zajmuje się koordynowaniem wymian międzynarodowych. Dzięki środkom pozyskanym przez Fundację co roku organizowanych jest szereg wymian szkolnych i pozaszkolnych, które pozwalają mieszkańcom Chełmna poznać obyczaje i tradycję innych narodów, a obcokrajowcom dają możliwość poznania polskiej kultury i historii naszego pięknego miasta.
Wymiany międzynarodowe w 2017 roku
Spotkanie koordynatorów wymian międzynarodowych

Rok 2017 jest rokiem obchodów jubileuszu 25-lecia podpisania partnerstwa miedzy Chełmnem i Hann. Münden oraz 5-lecia partnerstwa miedzy Chełmnem i Letovicami. W związku z tym na początku roku spotkali się przedstawiciele miast partnerskich w celu omówienia wspólnych projektów na rok jubileuszowy. Dzięki projektowi nawiązana została współpraca w zakresie realizacji projektów polsko-niemieckich i polsko-niemiecko-czeskich w latach 2017 - 2018. Omówiono przedsięwzięcia związane z jubileuszem partnerstwa oraz wymieniono się doświadczeniami w zakresie organizacji przedsięwzięć wielokulturowych. Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Wystawa prac artystów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hann. Münden

Na zaproszenie artystów amatorów, skupionych przy Domu Sztuki w Hann. Münden, do Niemiec wyjechała grupa uczestników zajęć plastycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Artyści z Chełmna zaprezentowali swoje prace na wystawie zorganizowanej z okazji 5- lecia powstania tamtejszego Domu Sztuki. Niemieccy artyści przedstawili rożne formy swoich działań plastycznych, tj. malarstwo, rzeźbę, instalacje, grafikę komputerową, fotografię artystyczną, prace z masy papierowej.

Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. W programie pobytu chełmińskiej grupy było zwiedzanie miasta i spotkania integracyjne z niemieckimi artystami. Słuchacze UTW zauroczyli się miastem, jego malowniczymi uliczkami, przepięknymi domami o konstrukcji szachulcowej, średniowiecznymi mostami, murami obronnymi oraz dźwiękami kurantów płynących z ratusza. Polska grupa została bardzo uroczyście przyjęta przez niemieckich kolegów i władze miasta z panem burmistrzem na czele. W wyjeździe uczestniczyli: Renata Gruźlewska, Lidia Piesik, Krystyna Steczeń, Roman Marks, Henryk Polasik. Opiekunem grupy z ramienia UTW był Tadeusz Krause, tłumaczem Krystyna Krause.

Projekt dofinansowany został ze środków Gminy Miasto Chełmno.

Wystawa prac artystów Mündener KunstNetz e.V.

Gaby Meyer, Friedhelm Meyer, Claudia Becker i Uwe Hentze z Hann. Műnden uczestniczyli w otwarciu wystawy artystów Műndener Kunstnetz e. V., "Spotkanie", którą można było podziwiać w Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Wystawa zorganizowana została z okazji obchodów jubileuszu 25-lecia partnerstwa miast Chełmna i Hann. Műnden i stanowiła rewizytę wymiany artystów rozpoczętą w lutym 2017.

Prace można było zakupić. Pozyskanie pieniądze miały posłużyć zakupowi wyposażenia pracowni do nauki języka niemieckiego w Zespole Szkół Nr 1 w Chełmnie.

Projekt dofinansowany został ze środków Gminy Miasta Chełmna.

Wykonanie: A. Nowak